tonsbergprosjektet.no
– Stor forståelse og tålmodighet fra SiV.
– Så langt har vi ikke mottatt spesielle klager fra sykehuset på grunnarbeidene for somatikkbygget, sier prosjekteringsleder Lars Pettersvold. Han berømmer SiV-miljøet for "stor forståelse og tålmodighet", og peker på at støymålinger viser at grunnarbeidene pågår godt innenfor det akseptable. Ellers er framdriften for grunnarbeidene god, og planen følges med noen justeringer underveis. Her er det i