tonsbergprosjektet.no
Kranselag for psykiatribygget
Psykiatribygget har hatt sitt kranselag. Alle involverte fortjener takk for innsatsen! 6. JUNI: Tett psykiatribygg og følgelig kranselag, med oppdekking for alle som bidrar til dette svært viktige nybygget ved Sykehuset i Vestfold. FESTSTEMTE LEDERE. Fra venstre: Finn Hall