tonsbergprosjektet.no
Hvem er hvem i TP?
Trepartssamarbeidet i prosjektet består nå av drøyt 70 medarbeidere. De tre samarbeidspartene er som kjent byggherreorganisasjonen (SiV-TP), rådgivergruppen (Cura) og entreprenøren (Skanska). Hvem er hvem i SiV-TP / Skanska / Cura? – navn, foto, stilling (eng.) og kontaktinformasjon.