tonsbergprosjektet.no
Høstens første dronebilder
Her er dronefilm fra uke 35 – med stor aktivitet på begge byggeplasser.