tonsbergprosjektet.no
Dronefilm fra uke 17
Se hvordan psykiatribygget utvikler seg. Her er dronefilm fra uke 17.