tonsbergprosjektet.no
TPs digitale tigersprang
Tønsbergprosjektet har tatt et digitalt tigersprang i byggebransjen, mener TPs Steen Sunesen. For å kunne bygge raskere, billigere og bedre måtte det utvikles nye digitale verktøy. - Vi ville ikke gjøre kompromisser på kvalitet. Derfor kunne vi ikke arbeide på den tradisjonelle måten, forteller Sunesen. Han er