tomvang.com
Nuôi tôm chuẩn siêu thâm canh ở xứ Đất Mũi cầm chắc lãi 60%
Chỉ một thời gian ngắn xuất hiện, nuôi tôm theo hình thức siêu thâm canh đã nhanh chóng mang lại hiệu quả tích cực. Bằng việc tuân thủ chặt chẽ kỹ thuật nuôi, nông dân nuôi tôm ở Cà Mau đã thành công với hình thức này, cho thu nhập vượt trội.