tomekpawlak.pl
Wywiad
Jest to zapis wywiadu udzielonego grupie studentów Politechniki Łódzkiej na potrzeby prowadzonego projektu z zakresu rozwoju i promocji produktu. 1. Dlaczego stworzył Pan Utture?` Aktualna sytuacja…