tomekpawlak.pl
Podsumowanie 3 edycji #i4scrum
W minionym tygodniu zakończyła się trzecia edycja inicjatywy dla Scruma. Ta edycja była inna od dwóch poprzednich, ponieważ wzięły w niej udział dwie samodzielne grupy. Przed startem zostały opraco…