tomasheed.se
Vi måste omfamna Artificiell Intelligens - Tomas Heed
Om Sverige villl fortsätta att ligga i världstoppen inom IT behöver vi fokusera på AI. Vi måste omfamna Artificiell Intelligens. Om 20 år är det för sent!