tomasheed.se
Konsten att skriva bok - del 1 - Tomas Heed
När jag började skriva på min bok så hade jag en massa frågor om hur jag skulle gå till väga. Frågor som aldrig riktigt blev besvarade. Jag minns att jag googlade runt lite för att hitta information om hur man skulle göra, men jag hittade aldrig riktigt den hjälp jag sökte. Nu har det gått ett …