tomasheed.se
Vipassanakurs Dhamma Sobhana (del 3/5) - Kursen - Tomas Heed
Del 3 av min redogörelse av kursen i Vipassana Meditation, Ödeshög handlar om själva kursen i Dhamma Sobhana och vad vi gjorde under dagarna.