tocollide.com
stark
Att vara stark är inte att aldrig falla, att alltid veta, att alltid kunna Att vara stark är inte att alltid orka skratta, alltid vilja mest och alltid lyckas Att vara stark är inte att lyfta tyngs…