tipnotu.com
Tübülointerstisyel Nefritler | Tıp Fakültesi Ders Notları | TIPNOTU
Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz. GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndir—Açılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz– Tübülointerstisyel Nefritler İnterstisyel Nefrit İnterstisyel inflamasyon Renal tübül hücre hasarı Akut, Kronik Glomerüler veya vasküler hastalıklara eşlik edebilir Allograft rejeksiyonunda Akut İnterstisyel Nefrit ABY (%10-15) İnflamatuar hücre infiltrasyonu (T hücre) Bazan granuloma Bazan TBM’da IgG, C birikimi (ilaca …