tipnotu.com
Sistemik Hastalıklarda Böbrek Tutulumu | Tıp Fakültesi Ders Notları | TIPNOTU
Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz. GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndir—Açılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz– Sistemik Hastalıklarda Böbrek Tutulumu Sistemik Hastalıklar ve Böbrek Vaskülitler SLE nefriti Mikroskopik polianjiitis Wegener granulomatozu Henoch-Schönlein p. Goodpasture hastalığı Trombotik mikroanjiopatiler Heredofamilyal Diabetes mellitus Alport sendromu Nail-patella sendromu Fabry hastalığı İnfeksiyonlar PSGN İnfektif endokardit Şant nefriti Diğer …