tipnotu.com
Proteinüri | Tıp Fakültesi Ders Notları | TIPNOTU
Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz. GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndir—Açılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz– Proteinüri N < 130 mg/gün Patolojik olmayan Ateş Ağır egzersiz Akut hiperonkotik sol. İnfüzyonu Akut pressör ilaç infüzyonu Tanımlar İntermittan, persistan Ortostatik İzole Nefrotik, subnefrotik Aşikar > 500mg/gün Proteinüri Saptama-Ölçüm İdrar çubukları Albumine duyarlı Alkalin idrar yalancı …