tipnotu.com
Otoimmun Karaciğer Hastalıkları | Tıp Fakültesi Ders Notları | TIPNOTU
Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz. GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndir—Açılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz– OTOİMMUN KARACİĞER HASTALIKLARI Otoimmun Hepatit hepatosellüler inflamasyon ile karakterize otoimmün karaciğer hastalığıdır. Primer Biliyer Siroz, Primer Sklerozan Kolanjit, Otoimmun Kolanjiopati İntra ve ekstrahepatik safra yollarının hastalıkları OTOİMMUN HEPATİT Serumda otoantikor varlığı, transaminaz yüksekliği, hipergamaglobulinemi ve KC de …