tipnotu.com
Myelodisplastik Sendrom | Tıp Fakültesi Ders Notları | TIPNOTU
Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz. GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndir—Açılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz– Myelodisplastik Sendrom MDS MDS Hematopoetik kök hücrenin farklılaşmasında anormallik Periferik kanda sitopeniler İneffektif eritropoez ile karakterize klonal bir hastalıktır. Her 3 seride de anomali mevcut. Yaş, alkilleyici kullanımı, topoizomeraz ilaç kullanımı ile artar. Patogenez Yaşlanma Benzen, solventler, …