tinsao.vn
Khoảng cách sẽ không còn là xa nếu ta yêu nhau chân thành
Mặc dù cách trở địa lý và có nhiều dự định cho tương lai nhưng hai bạn Quyên và Linh bất chấp khó khăn khoảng cách và dừng tất cả để ở canh và chung sống với nh