tinraovat.org
Cảnh báo mua bản quyền âm nhạc hiện nay - Tin tức Online 24h
Như với nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, đã có người tìm đến thương lượng mua bản quyền của 12 tác phẩm âm nhạc. Khi nhạc sĩ đồng ý ký vào giấy tờ mua bán....