tinraovat.org
Giá trị nghệ thuật độc đáo của đình Tường Phiêu - Tin tức Online 24h
Không chỉ độc đáo về kiến trúc, mỹ thuật, đình Tường Phiêu (xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) còn là nơi bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể gắn liền với vùng đất xứ Đoài xưa. Có niên đại sớm và giá trị nghệ thuật cao, kiến trúc độc đáoRead More