tinhot360.net
UBND xã nghèo vận động doanh nghiệp xây sân tennis phục vụ lãnh đạo
Theo báo cáo của UBND huyện Đắk R'Lấp, xã Nhân Cơ đã vận động doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp tiền xây dựng sân tennis sai quy định. Sân sau khi hoàn thành chỉ phục vụ lãnh đạo.