tinhot360.net
Chàng trai 25 tuổi và câu chuyện xót xa vượt giá rét, đi đánh giày lấy tiền chữa bệnh
Cặn bệnh suy thận suốt 7 năm đã làm cơ thể cậu tiều tụy, 2 cánh tay nổi nhiều cục lớn to bằng quả ổi, đầy vết kim tiêm tím bầm... Dù thế, ngày qua ngày, chàng thanh niên vẫn miệt mài đi đánh giày kiếm sống.