timbogdanov.com
Beyond the road on Puna the Atacama part 2
För att komma åt Bonete Chico måste man lämna asfalten och tryggheten som trafiken alltid erbjuder. Berget ligger i de allra södraste utkanterna av Puna platån som sträcker sig norrut och senare byter namn till Altiplano i Bolivia. På summitpost.org kan man hitta information om hur man kommer åt topparna i området. Ofta är det…