thuvienhinhanh.net
Hình ảnh đôi chân gót sen của phụ nữ biểu tượng sắc đẹp và địa vị thời phong kiến - Thư viện hình ảnh đẹp
Gót sen là một trong những biểu tượng văn hóa của người trung quốc thời phong kiến. Đến nay một số ít phụ nữ vẫn còn chịu sự ràng buộc của tục lệ cổ hũ này. Vào giai đoạn này người phụ nữ chỉ được xem như một công cụ sinh sản và dùng đểRead More