thuvien.hocviennhiepanh.com
Đèn tròn và đèn LED, lựa chọn nào cho studio.
Đã có rất nhiều các bài viết nói về điểm mạnh cũng như điểm yếu của đèn bóng tròn(hot light) và đèn LED. Mặc dù đèn tròn và đèn led ngày nay có thể dễ