thuthuat.lamthenao.com.vn
Hướng dẫn thêm, xóa, ẩn và hiện ghi chú trong word 2013
Vậy để có thể ghi chú vào trong một văn bản viết trên word ta sẽ làm như thế nào? Bài viết này sẽ cho các bạn cách thêm, xóa, ẩn ghi chú trong word.