thuthuat.lamthenao.com.vn
Bài 2: Cách gõ tiếng việt trong word
Đối với người Việt Nam thì nhập dữ liệu có dấu là không thể thiếu. Thủ thuật hay sẽ hướng dẫn các bạn gõ tiếng việt có dấu đơn giản nhất.