thuthuat.lamthenao.com.vn
Bị lỗi not responding trên chrome và cốc cốc thì phải làm sao?
Chrome và cốc cốc là trình duyệt phổ biến được số lượng lớn 2 trình duyệt này chiếm dụng ram rất lớn nên gây hiện tượng not respongding.