thuisopaarde.nl
Cursus Voedsel uit het bos
Voedselbossen staan geweldig in de belangstelling, als model voor ontworpen polyculturen. Daarin worden de door onszelf getrokken grenzen geslecht tussen enerzijds natuur en biodiversiteit en anderzijds landbouw en productiviteit. Meestal vormen braakliggende, open of agrarische terreinen het uitgangspunt voor een ontwikkeling tot voedselbos, maar als model is net zo goed interessant voor wie