thucungdenuoi.com
Thời gian tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo kéo dài bao lâu
Tiêm phòng dại cho chó mèo là việc lên thực hiện để giúp chó mèo khỏe mạnh và bảo vệ cả mọi người xung quanh. Vậy thì thời điểm nào có thể tiêm phòng dại cho chó mèo được và bao lâu nên tiêm phòng dại nhắc lại 1 lần?