thuanphat.net
Lãng phí 'đất vàng' - Dân bức xúc, chính quyền ca thán
Tình trạng 'ngâm' dự án (DA) không chỉ khiến người dân bức xúc mà ngay cả chính quyền cũng kêu ca. Nguyên do vì đâu?
Thuận Phát Land