thuanphat.net
Quan xã xây khu du lịch trái phép
Thừa nhận xây dựng trái phép khu du lịch trên đất nông nghiệp nhưng phó bí thư xã nói "nhiều người được lợi thì
Thuận Phát Land