thuanphat.net
Dân Phú Quốc kể chuyện giá đất tăng như vàng, mua 800 triệu bán 18 tỷ
Khi đảo ngọc Phú Quốc sắp trở thành đặc khu kinh tế, giá đất tại đây đã tăng mạnh, giao dịch cũng tăng tuy nhiên
Thuận Phát Land