thuanphat.net
Sử dụng nhà chung cư cần chú ý những gì?
Vào giữa tháng 1/2018, Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực, khi đó, người sử dụng chung cư có thể sẽ bị phạt
Thuận Phát Land