thuanphat.net
4 năm không thu hồi được dự án vi phạm chiếm giữ “đất vàng”
Mặc dù UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định thu hồi từ năm 2013 song đến nay hai dự án chiếm giữ “đất
Thuận Phát Land