thptnguyenxuannguyen.edu.vn
Giáo viên Ba Tri với nhiều sáng kiến trong từng tiết dạy.
Trong cuộc vận động “sáng kiến, kinh nghiệm trong dạy và học” do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre tổ chức tháng 9/2010, ngành giáo dục đạt thành tích cao