thptnguyenxuannguyen.edu.vn
Du lịch Thái Lan của trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên
Chùa Phật Vàng là một ngôi chùa nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan với vẻ đẹp độc đáo, lịch sử và hình thành của nó và nhờ pho tượng