thptnguyenxuannguyen.edu.vn
Cẩn trọng với hệ đào tạo “lạ”!. Thí sinh cần chú ý đến vấn đề.
Năm nay, thời hạn xét tuyển nguyện vọng bổ sung được Bộ GDĐT cho phép kéo dài tới ngày 30/11. hiện nay nhiều trường đã có sơ bộ kết thúc công tác tuyển sinh