thisbigcity.net
بازیافت مصالح در معماری: ایجاد محیط مصنوعی پایدارتر
امروزه همگی ما با مشکلات زیست محیطی متعددی روبرو هستی. تنها راه حل برای حل این معضلات ارائه راه حل های خلاقانه توسط تمامی دست اندرکاران در حوزه های مختلف است. مدتی است که معماران با بازیافت مصالح س…