thietkenhavanthanh.com
HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - TVGS VÂN THANH
Y/c hồ sơ chất lượng: - Đơn xin khởi công (Sau khi đã đủ đk để TVGS báo cáo CĐT) - Danh sách máy thi công sử dụng tại công trường (Có kiểm định đối với những máy bắt buộc kiểm định theo thông tư Số: 53/2016/TT-BLĐTBXH - Danh sách đơn vị thí nghiệm vật liệu và kiểm định máy thi công (Hồ sơ năng lực đơn vị; biên bản kiểm tra năng lực phòng thí nghiệm) - Danh sách nhà cung cấp vật tư (Hđ cung cấp; nguồn gốc xuất xứ CO, CQ; Phiếu xuất nhập vật tư đưa về công trường) - Công tác nghiệm thu hoàn thành theo quy trình: + Nghiệm thu VL trước khi đưa vào sử dụng + Nghiệm thu công việc xây dựng + Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng; giai đoạn thi công xây dựng + Nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình xây dựng