thietkenhavanthanh.com
GIÁM SÁT, QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Công trình trước khi khởi công phải được lập tiến độ thi công Tiến độ thi công do nhà thầu lập phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được duyệt Đối với công trình xây dựng quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tổng tiến độ xây dựng công trình phải được lập cho từng giai đoạn, tháng, quý, năm.