thietkenhavanthanh.com
DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ - ISO TVGS VÂN THANH
- Hợp đồng kinh tế giữa nhà thầu và chủ đầu tư - Giấy chứng nhận DDKKD của nhà thầu - Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp - Sơ đồ tổ chức của công trường - Quyết định thành lập ban chỉ huy công trường - Bảng đăng ký chữ ký mẫu của cán bộ tại công trường - Hồ sơ của cán bộ tại ctr (Hđlđ; CMT; giấy KSK; bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn; bản cam kết ATLĐ và PCCN. - Danh sách công nhân trực tiếp thi công của nhà thầu (nếu tạm trú tại địa phương thì cần có giấy đky tạm trú tạm vắng) - Hồ sơ của công nhân thi công trực tiếp (Hđlđ; cmt; giấy ksk; thẻ an toàn lao động; bảo hiểm TNLĐ; bản cam kết ATLĐ và PCCN).