thietkenhavanthanh.com
Thẩm tra thiết kế, Thẩm tra dự toán
Thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán là một trong những công tác cần có và rất quan trọng trước khi tiến hành một dự án đầu tư xây dựng. Thông qua việc thẩm tra, Chúng tôi có thể đưa đến cho bạn công trình đạt chất lượng tốt nhất, kinh tế nhất, phát huy công năng hoạt động của công trình hiệu quả nhất.