thietbikhoahocvn.com
Máy kiểm tra thành phần kim loại độc hại theo tiêu chuẩn RoHS
Máy kiểm tra thành phần kim loại độc hại theo tiêu chuẩn RoHS – EXD 6600D kiểm tra nhanh chính xác các nguyên tố Pb, Cd, As, Hg, Cr,...