thietbikhoahocvn.com
Bút đo độ mặn Horiba salt 11. THIẾT BỊ KHOA HỌC VN
Bút đo độ mặn Horiba salt 11 được dùng để đo muối NaCl/ Nước biển, Trong nông nghiệp; nuôi tôm; quản lý chất lượng thực phẩm, quản lý sức khỏe.