thietbikhoahocvn.com
Máy đo oxy hòa tan DO6+ Eutech - THIẾT BỊ KHOA HỌC VN
Máy đo oxy hòa tan DO6+ Eutech dùng để kiểm soát mức độ oxy có trong ao hồ tôm, cá; các lĩnh vực công nghiệp dùng để kiểm tra chất lượng nước thải, nước xử lý cho các hệ thống công nghiệp.