thietbikhoahocvn.com
Máy kiểm tra độ mài mòn rửa trôi hãng biuged - THIẾT BỊ KHOA HỌC VN
Máy kiểm tra độ mài mòn rửa trôi hãng biuged - Trung Quốc thường được dùng để kiểm tra nhanh và chính xác ảnh hưởng của sơn và độ mài mòn của chúng lên vật liệu. Thiết bị này phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D2486, ASTM D3450, ASTM D4213, ASTM D4828, DIN EN11330, EN ISO 11998…