thietbikhoahocvn.com
Máy phá mẫu cod - Thiết bị thí nghiệm khoa học vn
Máy phá mẫu cod được sử dụng để phá mẫu chuẩn bị cho việc xác định chỉ số COD, Phospho tổng, Crom tổng và các thông số kim loại nặng trong nước và bùn.