thiepcuoigiasi.vn
Phong tục cưới hỏi ba miền bắc - trung - nam
Đám cưới là một trong những việc trọng đại của một đời người. Phong tục cưới hỏi của 3 miền bắc, trung, nam cũng khác nhau. Và có những quy định từ xưa tới nay mang tính truyền thống. Bây giờ xã hội hiện đại hơn nên các nghi thức tổ chức đám cưới